Klachtenregeling 

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u
klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. 
Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst
mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord.
Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

U kunt u klacht schriftelijk indienen via:


Lobutech.com
Steenfabriekstraat 4

2861 GR  Bergambacht

  


 

 

 

 

 

Naar boven

.